The Four Seasons - Spring - 1 - Allegro

Bình luận (1)

  1. Vũ Đăng Dũng

    Bản Concerto trong tổ hợp Concerto 4 mùa của nhà soạn nhạc Vivaldi, hay được phát trong mục dự báo thời tiết. Một tác phẩm đẹp, hay, trữ tình. Xin cảm ơn.