Peer Gynt - Màn 1 - Buổi sáng

Trình bày: Dàn nhạc giao hưởng Tokyo - Chỉ huy: Kazuyoshi Akiyama

Bình luận (0)