Lohengrin - Mở đầu màn 3

Trình bày: Dàn nhạc giao hưởng Osaka - Chỉ huy: Takashi Asahina

Bình luận (0)