Ngày hội non sông

Bình luận (2)

  1. SaoThuy1949

    Nghe tiếng sáo nhớ người đã đi xa ...

  2. MacPhi50
    Tiếng sáo thật trong sáng mang chất thưộng võ có doạn ns thổi hơi rất dài tưởng như hết hơi vậy mà vãn còn tiếp tục...