Menuet in G major, BWV. Anh.114 (Notebook for Anna Magdalena Bach)

Bản nhạc

The Minuet in G major is a keyboard piece included in the 1725 Notebook for Anna Magdalena Bach, attributed until recently to Johann Sebastian Bach, and listed in the Bach-Werke-Verzeichnis as Anh. 114 (which catalogues it as a dubious work). It was eventuallyidentified as part of a suite by Dresden organist Christian Petzold. The Minuet in G major is usually performed with its companion piece, the minuet in Gm (catalogued as Anh. 115).

Bình luận (1)

  1. KAC

    " Đây là tác phẩm đứng trong 10 dang sách những giai điệu cổ điển quen thuộc nhất. Bao thế kỷ nay, hầu hết mọi người đều nghĩ bản Minuet Son trưởng (Minuet in G major) này là Bach viết tặng vợ mình, Anna Magdalena. Nhưng thực ra Bach chỉ là người chép lại tác phẩm này vào cuốn vở nhạc đề tên vợ và chưa từng muốn thế nhân nghĩ rằng đây là tác phẩm của ông.

    Bản Minuet Son trưởng này vốn là của Choristian Petzold, một nhạc sĩ rất nổi tiếng thời Bach, nhưng ngày nay chỉ còn vài ba tác phẩm của ông còn được truyền lại. May thay nhờ có Bach, Minuet Son trưởng là một trong số hiếm hoi đó. Khi Bach qua đời, vợ ông là Anna Magdalena đã túng thiếu đến nỗi bà phải bán mọi bản thảo âm nhạc của Bach để lại. Từ đó mới sinh ra hiểu nhầm Minuet Son trưởng là do Bach chứ không phải Choristian Petzold sáng tác." (https://www,facebook.com.)