''Jesus, Joy of Man's Desiring'' from Cantata, BWV. 147

Jesu, Joy of Man's Desiring is the English title of the last movement of Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147 ("Heart and Mouth and Deed and Life"), composed by J.S. Bach in 1716 and 1723. Written during his first year in Leipzig, Germany, this chorale movement is one of Bach's most enduring works, often performed at wedding ceremonies as well as during Christian festive seasons. Contrary to common assumption, the violinist and composer Johann Schop, not Bach, composed the movement's underlying chorale melody, Werde munter, mein Gemüthe; Bach's contribution was to harmonize and orchestrate it. 

Bình luận (1)

  1. KAC

    Bản nhạc "JeSu, Toyet Man Sbelluy" Jrom cantana BWV 147 là một trong 6 bản cantana hay nhất trong số hơn 300 bản cantana của nhà soạn nhạc vĩ đại Bach, JS dành trong nghi lễ kinh thánh. Bachs viết bản cantana này khi ông là nhạc trưởng nhà thờ St Thomas, mỗi chủ nhật và ngày lễ Bachs trình bày một bản cantana phù hợp với phần đọc của mỗi bài kinh thánh. Ngoài việc nhà thờ sử dụng những bản nhạc kinh thánh khác, riêng những bản nhạc cantana của ông viết cũng đủ dùng ít nhất trong 3 năm. Với sức sáng tác "khiêm tốn" ấy mà Bachs được nhiều người gọi ông là " người viết phúc âm thứ 5", ông còn được miêu tả như " nhà thần học viết bằng những phím đàn".