Xuân biên giới, xuân quê hương

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Tác giả bài hát này là Lương Thản, chứ không phải Lương Khảng, dẫn chiếu https://www.youtube.com/watch?v=o3roeMhtba0. Trân trọng!