Xuân ấm quê hương

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Tiếng hát Nghệ sỹ ưu tú Ngọc Ánh - Nhà hát chèo Hà Nội thật mượt mà, sâu lắng và truyền cảm, rất giống với tiềng hát Nghệ sỹ nhân dân Thúy Mơ - Nhà hát chèo Hải Dương!