Xẩm xoan

Đóng góp: Trần Tuyết Minh

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Xẩm xoan là 1 trong những làn điệu chèo cổ, không phải dân ca Bắc bộ thưa Ban biên tập!