Xẩm thập ân
THẬP ÂN PHỤ MẪU(Xẩm Thập Ân) Hát XẩmTrình bày: Hồng Vân.***************************   Con ơi đất rộng trời caoSánh làm sao được công lao mẹ hiền. Mẹ mới có thai kể từ một ân thì con ơi, mẹ mới có thai.Âm dương là âm dương nhị khí ới nào ai biết gì. Ở trong lòng con ơi luống những sầu bi. Ruột gan chua xót mỗi khi vơi đầy. Sang đến hai ân thì con ơi mẹ chịu bấy chầy... í...i....  Sang đến hai ân con ơi mẹ chịu bấy chầy.Cưu mang là cưu mang chín tháng  mười ngày khai sinh.Kể từ vách đất lều tranh, nắng mưa đùm bọc rách lành luôn chở che.Lúc ra đời thì con ơi cất tiếng oe oe.Cất tiếng oe oe chốc lòng là chưng nay mẹ những vỗ về nâng niu.Sang đến ba ân thì con ơi ngọn gió hắt hiu. Thân gầy sữa cạn mẹ chắt chiu mỏi mòn, dãi dầu thờì bú mớm nuôi con.Bú mớm nuôi con chốc lòng là chưng đây mẹ kể chợ thôn đi vềKể từ hạt gạo đồng quê tảo tần mà đi khuya sớm ấy mấy mẹ lo bề rau cháo con ăn.Sang đến năm ân thì con ơi đầm ấm chiếu chăn. Sang đến năm ân thì con ơi đầm ấm chiếu chănChỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo mẹ nhường con. Mẹ tính từng ngày mong cho con lớn con khôn. Âu lo mấy độ mỏi mòn hôm mai. Sáu ân con ơi mẹ thức kể canh dài... i...i...Sáu ân... i ...i.. nay mẹ kể canh dài. Khi con trốc lở đan sài thời mẹ những ủ êBốn phương mưa gió não nềThuốc thang thời bú mớm bộn bề này âu lo. Bảy ân i....i ... con tập lẫy tập bò. Đầu răng thời cuối lẫy, khúc khuỷu sông hồ, thời dạ héo khôn vơi.Chăm chút không rời tám í ân thì con ơi chăm chút không rời .Lựa tình theo tính dạy lên người đoan thưa. Chín ân con ơi tách ổ ra ràng. Học văn hay học lễ chiếm bảng vàng thành son, mẹ lo bề gia thất cho con. Mẹ lo bề gia thất cho con. nên chồng song thời nên vợ vẹn tròn lứa đôi. Mười ân đã kể xong rồi. Con ơi hãy nhớ những lời mẹ khuyên Đêm dài gang tấc... khôn vơi....