Vui bốn mùa

(Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân)
VUI BỐN MÙA


Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Hải Xuân-Tốp nữ Đoàn DCQH Bắc Ninh
*************************************

 

Nhân sinh thích í trí í í ,a ấy ấy a ả a là,
lặng á ngồi mà nghe, nghe em kể à bốn mùa.
Mùa xuân chơi cỏ í í a ấy ấy a ả a là, là
chơi cỏ là phương phi, là chơi cỏ là phương phi là, anh rằng Ba i ơi,
lặng á ngồi mà nghe, nghe em kể à mùa hè.
Mùa hè tắm í mát í í a ấy ấy a ả  a là
ở sông í i Lục Hà, là ở sông í í Lục hà, là anh rằng Tư i ơi,
lặng á ngồi mà nghe, nghe em kết à mùa thu.

Mùa thu uống rượu í í a ấy ấy a ả a là,
uống rượu là cúc i hoa là uống rượu là anh rằng Năm í ơi
lặng á ngồi mà nghe, nghe em kế à mùa đông.
Đông ngâm bạch tuyết í í a, ấy ấy a ả a là,
Là ngâm nga í i chơi bời, là ngâm nga í i chơi bời là anh rằng Sáu i ơi,
lặng á ngồi mà nghe, nghe em kể à bốn mùa.

 

Bình luận (1)

  1. hlub koj heev
    vui mùa xuân tại sao tôi không thấy, vui bốn mùa trong lòng không thấy mùa nào vui..? ai ơi hãy cho tôi một vui, hãy sẻ với tôi một nỗi buồn ...? các liền chị ơi hát hay thể có ai có nỗi khổ như tôi không..?