Viếng người Đại tướng nhân dân

Đóng góp: nghedc2017
Viếng Người Đại Tướng Nhân Dân
Hát Văn.
Lời Thơ: Bích Thủy (Nguyễn Bích Thủy Bếu )
Chuyển thể Hát Văn: Đăng Khánh (AN Haiminh)Ngày 9-3-2017
Nảy kiều:
Hà Nội một sáng thu sang í hì..ì
Triệu con tim khóc i bàng hoàng ì xót í.. xa.
Hát dọc:
Đại tướng về nhà tiễn đưa i
Đại tướng về nhà ì hi...
Đất mẹ anh i dũng quê ta íi Quảng Bình ì i..
Đảo Yến địa linh, Vũng Chùa
Đảo Yến địa linhí i
Nơi Người yên nghỉ mãi nghìn í ì thiên thu ì hi..
Hát kờn:
Đồi thông gió hát vi vu
Biển xa sóng i vỗ lời ru i vĩnh hằng nhớ về;
một thưở đêm í trăng í i ì..
Nhớ về một thưở đêm trăng,
Hò khoan Lệ Thủy bên dòng Kiến Giang
Chẳng màng danh lợi giầu sang í hi ì..
Chẳng màng danh lợi giầu sang,
một nhân cách lớn song toàn võ văn,
Chiến công,.. lưu rọi sử xanh i..
Á a a á à à a...
Hát Xá:
Chiến công á a a à à à a á a a
lưu rọi sử xanh
Ung dung tự tại í i i ì i i ..trở thành niềm tin Người là;
chân lý Hòa Bình í i i ì ì i...
Người là i í i ì i ..chân lý Hòa Bình
Tận trong tiềm thức í i i ì ii tâm linh mọi người
Đi qua thế kỷ cuộc đời í i i ì ì i...

Đi qua á a a à à à a á a a
Thế kỷ cuộc đời
Nhẹ nhàng than thản í i i ì i i về nơi suối vàng,
Nơi xa con thắp nén nhang
Viếng Người lần cuối í i i ì i i hai hàng lệ rơi,
Dòng thơ con viết đôi lời ..í ii ì ì i..
A..a ới a a...
Con i viết đôi lời, dòng thơ con viết đôi lời
Cúi đầu tiễn biệt đất trời chứng linh
tình tinh tình tính tang tình a... tang tính tình tang.

Bình luận (0)