Viếng mồ liệt sỹ vô danh

Đóng góp: doduchien68
VIẾNG MỘ LIỆT SỸ VÔ DANH

Lòng thành kính trước mồ liệt sỹ
Thắp nén hương trầm, tưởng nhớ các anh
Nhìn những tấm bia ghi "liệt sỹ vô danh"
Lòng xót xa: ôi chiến tranh là thế!
Xẩm thập ân
Phải đâu anh chẳng có tên
Vì dân vì nước anh quên thân mình
Từ khi mẹ đẻ cha sinh
Có tên có họ có gia đình thương yêu
Cho anh mỗi lớn, một khôn
Biết yêu đất nước, giang sơn của mình
Tỏ tường thế sự nhân tình
Biết điều phải trái nhục vinh ở đời
Đến khi 18 đôi mươi
Sống trong lửa đất khói trời đạn bom...
Thân anh (nay) nằm lại chiến trường
Hồn anh về với người thương quê nhà
Có tên, có mẹ, có cha
Xin ai đừng gọi anh là "vô danh"
Quê hương giờ hết chiến tranh
Người thương thương nhớ tìm anh khắp miền
Thấy mộ mà chẳng thấy tên
Thịt xương hoá đất, họ tên đâu còn
Tên anh cùng với mảnh hồn
Hoá thần về với cội nguồn Việt Nam

Bình luận (0)