Về thăm Pác Bó

Đây Pắc Bó non xanh nước biếc

Nơi gieo mầm cuộc sống tươi xanh

Muôn chim hót líu lo trên cành

Nhac suối rừng thánh thót vang ngân

Có suối Lê-nin nước ngời lung linh

Núi Mác in hình-Tuyệt vời bức tranh.

Thăm Pắc Bó thêm yêu kính Bác

Thương nhớ nhiều cháo bẹ rau măng

Đây liếp nứa nơi Bác từng nằm

Vạch con đường cứu nước cứu dân

Bàn đá chông chênh. Sáng ngời sử xanh

Chan chứa bao tình, suối hoà âm thanh.

Ơi Pắc Bó quê hương yêu dấu

Nơi ngọt ngào giọng suối ngân nga

Đem hạnh phúc ấm vui muôn nhà

Cùng vang hoà khúc hát dân ca

Bác mãi trong ta, thắm đẹp ngàn hoa

Hương sắc đậm đà, viết thành lời ca.

Bình luận (0)