Tương phùng tương ngộ

TƯƠNG PHÙNG TƯƠNG NGỘ

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Quang Vinh
*********************

Khi tương phùng là khi nay a tương ngộ
Xuôi i lên bộ văng vẳng tiếng tơ tình
Chiêm i í bao lại lần chần là canh năm canh
Chiêm i í bao lại lần chần là canh năm canh.
Bên i mạn oanh i ơ bên i mạn oanh,
Ngồi tựa giăng thanh thương nhớ sầu oanh, thương nhớ sầu oanh
Lẻ loi chim nhạn ới bạn ớ tình ơi là
Tôi biết đến bao giờ họp mặt là đôi sánh đôi
Tôi biết đến bao giờ họp mặt là đôi sánh đôi.
Đôi í tình ta í ơ đôi tình ta,
Tình đẹp i í tình ta, nghĩa nặng í ì vào ra.
Xuôi bên hòa là duyên nay a bén lại, bén lại tính nghĩa tình
Trước í không phải sau đền nghĩa sinh ba sinh
Trước í không phải sau đền nghĩa sinh ba sinh.

Bình luận (1)

 1. ThanhNguyễn
  TƯƠNG PHÙNG TƯƠNG NGỘ

  Dân ca Quan họ Bắc Ninh
  Trình bày: Quang Vinh
  *********************

  Khi tương phùng là khi nay a tương ngộ

  Xuôi i lên bộ văng vẳng tiếng tơ tình

  Chiêm i í bao lại lần chần là canh năm canh

  Chiêm i í bao lại lần chần là canh năm canh.

  Bên i mạn oanh i ơ bên i mạn oanh,

  Ngồi tựa giăng thanh thương nhớ sầu oanh, thương nhớ sầu oanh

  Lẻ loi chim nhạn ới bạn ớ tình ơi là

  Tôi biết đến bao giờ họp mặt là đôi sánh đôi

  Tôi biết đến bao giờ họp mặt là đôi sánh đôi.

  Đôi í tình ta í ơ đôi tình ta,

  Tình đẹp i í tình ta, nghĩa nặng í ì vào ra.

  Xuôi bên hòa là duyên nay a bén lại, bén lại tính nghĩa tình

  Trước í không phải sau đền nghĩa sinh ba sinh

  Trước í không phải sau đền nghĩa sinh ba sinh.