Tự tình đêm trăng sáng

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Đề nghị Ban biên tập xem xét, chỉnh sửa thông tin nam nghệ sỹ thể hiện bài hát này cùng nghệ sỹ nhân dân Hồng Ngát - Diễn viên Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam là nghệ sỹ nhân dân Minh Tiến - Diễn viên Nhà hát chèo Quân đội, thay vì nghệ sỹ Mạnh Tiến nào khác,