Trống cơm

TRỐNG CƠM


Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ố mấy bông mà nên bông
Ố mấy bông mà nên bông.

Một bầy tang tình con nít
Một bầy tang tình con nít
Ố mấy lội, lội, lội sông
Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai

Đôi con mắt ố mấy lim dim
Đôi con mắt ố mấy lim dim

Một bầy ta tình con nhện
Ô ố ô ô ấy mấy giăng duyên 
Giăng duyên ấy mấy tơ hồng, em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng...

Bình luận (0)