Trống cơm
TRỐNG CƠMTình bằng có cái trống cơm Khen ai khéo vỗỐ mấy bông mà nên bôngỐ mấy bông mà nên bông.Một bầy tang tình con nít Một bầy tang tình con nít Ố mấy lội, lội, lội sông Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai Đôi con mắt ố mấy lim dimĐôi con mắt ố mấy lim dim Một bầy ta tình con nhện Ô ố ô ô ấy mấy giăng duyên Giăng duyên ấy mấy tơ hồng, em nhớ thương ai Duyên nợ khách tang bồng Duyên nợ khách tang bồng...