Trở về đất Tổ

Đóng góp: nghedc2017
Hát văn-TRỞ VỀ ĐẤT TỔ
Soạn lời: An HaiMinh, ngày 17 tháng 3 năm 2018
Ngâm:
Ai về Bạch Hạc, Phong Châu..i
Dâng Văn lễ Tổ cội đầu nước í Nam..i
Hát dọc:
Hai tiếng "Đồng Bào" thiêng liêng i
Hai tiếng "Đồng Bào" ì i
Cùng chung bọc trứng Mẹ trao, Mẹ trao giống nòi ì i
18 Vương triều nối ngôi. i
18 Vương triều í i
Đắp xây nền móng đất trời, đất trời Văn Lang ì i...
Cờn:
Đẹp sao non nước Văn Lang
Chung ngày giỗ Tổ sửa sang lễ cùng
Về dâng, về dâng tưởng nhớ vua Hùng í i ì
Về dâng tưởng nhớ vua Hùng
Tổ tiên, dựng nước thịnh hưng cơ đồ
Ngàn năm, ngàn năm con cháu điểm tô í i ì
Ngàn năm con cháu điểm tô
Dệt Thêu, gấm vóc nên thơ đất này
Đẹp thay, đẹp thay sông núi trời mây
A á a a á à à a...
Xá:
Đẹp thay a á a a à à à á a a
sông núi trời mây
Con về đất Tổ íii ì i í, chim bay về rừng,
chim bay về rừng í i i ì ì i
Hát câu í i ì i uống nước nhớ nguồn
Trăm sông ngàn suối í i i ì i í
đổ dồn biển Đông, đổ dồn biển Đông í i i ì ì i
Làm người á a a à à à á a a
có Tổ có Tông
Như cây có gốc í i i ì i í
như sông có nguồn,
Dù ai trăm nẻo bán buôn
Nhớ ngày giỗ Tổ í i i ì i í
Hành hương tìm về, Hành hương tìm về í i i ì ì i…
Nhịp 1:
A.. ới a..
Có Tổ có Tông, làm người có Tổ có Tông
Như cây có gốc, như sông có nguồn
Tình tang tình tính tang tình
A tang tính tình tang...

Bình luận (1)

  1. nghedc2017

    Cám ơn Minh Hạnh nhạc công nhac dân tộc mà hát quá hay, tác phẩm mới tuyet vời làm sao