Tri ân Khúc Tam Chúa

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Đây là bài hát thuộc thể loại hát văn, chứ không phải hát chèo. Kính đề nghị Ban biên tập kiểm tra và chỉnh sửa. Trân trọng!