Trên cánh đồng rau

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Tác giả bài hát này là Thúy Phượng kính thưa Ban biên tập!