Tình mẹ như sóng biển khơi

TÌNH MẸ NHƯ SÓNG BIỂN KHƠI

(Hát chèo)


Nói thơ:

Biển như tình mẹ đong đầy
Dạt dào sóng vỗ tháng ngày bên con
Dẫu cho biển cạn non mòn
Con sao quên được công ơn sinh thành

Hát Chinh phụ:

1. Mong con an lành ì
Giữ í i canh í đảo ì, vững i í i vàng tay súng í
Tiếng i mẹ ân ì cần ì
Muôn phần ì vì con
Năm tháng i i xa quê hương
Con luôn nhớ i mẹ hiền ì
Nhớ những lời ì mẹ khuyên
Vững tâm con nguyện ì lên ì đường ì ì ì ì ì i í ì ì.

2. Biển ì khơi sóng í cả ìmênh í mang i nỗi ì nhớ í
Những lúc i bão í giông i
Tối đêm i mịt í mùng ì
Sáng bừng ì lòng ì con
Canh giữ i cho quê hương i
Ý chí i kiên í cường ì
Luôn có mẹ ì yêu í thương
Gian nan vất vả ì coi ì thường ì ì ì ì ì i í ì ì.

3. Nhờ ì công ơn í mẹ ì bao í năm i nuôi ì dưỡng í
Mới có i hôm í nay i
Tình thương i đong ì đầy ì
Tháng ngày ì không í quên
Mẹ thức i baođêm i
Ru con giấc êm ì đềm
Luôn có mẹ ì kề ì bên
Nay con xin nguyện ì đáp ì đền ì ì ì ì ì i í ì ì.

4. Từng ì cơn sóng í vỗ i bên í con i năm ì tháng í
Như tiếng i mẹ ru i
Thiết tha i ngọt ngào ì
Én liệng ì trời cao
Trong nắng i xôn xao i
Gió hát i rì í rào ì
Dưới bóng hình ì cờ sao
Lòng con thêm những itự i hàoì ì ì ì ì i í ì ì.

Bình luận (0)