Tình Huế vấn vương

Bình luận (1)

  1. quangbn
    xin đề nghị BQT ghi rõ ns Thu Hiền ca huế khác với nsnd Thu Hiền .