Tiếng xưa

Bình luận (3)

 1. quangbacninh
  Bài ca này buồn nh­ưng mà rất hay , nghe thổn thức xa xưa vắng lặng .
 2. trungbn1969
  trungbn1969
  sao bài này không nghe được đề nghị BQT xem giúp cho .
 3. yeunhacdo1971
  tân nhạc dương thiệu tước
  vọng cổ : Quế Chi