Tiếng sóng quê hương

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Tác giả bài ca này là Ngô Hồng Khanh kính thưa Ban biên tập! Trân trọng!