Thỏa nỗi nhớ mong

THỎA NỖI NHỚ MONG

Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Trình bày: Tiến Thành – Thanh Hiếu

*************************

 

Em ở đầu sông chứ riêng anh i i,
Riêng anh ở cuối i í i chứ dòng sông.
Dòng sông  chứ đợi chờ nước chảy lơ thơ i í i
Sông Cầu nước chảy lơ thơ chứ đôi ta i i
Đôi ta thương nhớ i í i í i chứ bao giờ,

Bao giờ chứ cho nguôi. Lại nhớ tới người i i i...
Qua sông lại nhớ tới người,

chứ xuống sông i i i xuống sông uống nước nước i í i
chứ cho nguôi cho nguôi tấm lòng.
Thỏa nỗi nhớ mong í i i

 

Bình luận (3)

  1. Quang Anh
    Theo tôi đây là giọng hát NSND Thúy Cải(Hai Cải) và NS Ba Trọng.
  2. Ngọc Thạch
    Bạn PLN ơi, đúng là có sự nhầm lẫn rồi. Bài này đúng là Thỏa nỗi nhớ mong, tôi đã đọc một tài liệu nói rằng bài này do NSND Mai Khanh đặt lời theo điệu Nhất quế nhị lan từ những năm 1954-55 khi ông cùng Đoàn Hợp xướng Hòa bình sang Thượng Hải TQ thu thanh làm đĩa hát. Nghe bài này từ đầu đến cuối chẳng thấy họ cởi áo chỗ nào cả!!!
  3. PLN
    Chẳng biết đường nào mà lần nhan đề của bh được giới thiệu (yêu nhau cởi áo trao nhau) khi nghe thì lại là lời của bài (Thỏa nỗi nhớ mong)...