Tây Bắc vào xuân

Bình luận (2)

  1. chinbui69
    Hay dân ca Mường Vùng Mai Châu, Sơn La còn không phải vùng mình ở.
  2. PHAN TIEN DUNG
    PHAN TIEN DUNG
    Không phải dan ca dân tộc mường,dân tộc thái.