Ta hát lên đi chào đất nước

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Cảm ơn soạn giả Phạm Sông Tương, nghệ sỹ Như Hoa và tốp nữ Đội chèo, nay là Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam đã đem lại cho quý thính giả xa, gần một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, ngây ngất lòng người, nghe mãi không thấy chán.