Sông Cầu nước chảy lơ thơSÔNG CẦU NƯỚC CHẢY LƠ THƠ

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thúy Hường- Quang Vinh
*******************************

Sông cầu nước chảy lơ ờ thơ chứ đôi ì ta í i.
Đôi ta thương nhớ i,í i ì í i í bao giờ.
Bao giờ chứ cho nguôi.
Lại nhớ tới người ì í i.
Em ớ đầu sông chứ riêng ì anh.
Riêng anh ở cuối i í i ì í i í i dòng sông.
Dòng sông chứ đợi chờ.
Nước chảy lơ thơ í i ì.
Sông cầu nước chảy lơ ờ thơ chứ đôi ì ta í i.
Đôi ta thương nhớ i í i ì í i í bao giờ.
Bao giờ chứ cho nguôi.
Lại nhớ tới người ì í i.
Ra sông lại nhớ tới người.
Chứ xuống sông í i.
Xuống sông uống nước i í i ì í i í cho nguôi.
Cho nguôi chứ tấm lòng thỏa nỗi nhớ mong í i ì.

Bình luận (1)

 1. ThanhNguyễn
  SÔNG CẦU NƯỚC CHẢY LƠ THƠ
  Dân ca Quan họ Bắc Ninh
  Trình bày: Thúy Hường- Quang Vinh
  *******************************


  Sông cầu nước chảy lơ ờ thơ chứ đôi ì ta í i.
  Đôi ta thương nhớ i,í i ì í i í bao giờ.
  Bao giờ chứ cho nguôi.
  Lại nhớ tới người ì í i.
  Em ớ đầu sông chứ riêng ì anh.
  Riêng anh ở cuối i í i ì í i í i dòng sông.
  Dòng sông chứ đợi chờ.
  Nước chảy lơ thơ í i ì.
  Sông cầu nước chảy lơ ờ thơ chứ đôi ì ta í i.
  Đôi ta thương nhớ i í i ì í i í bao giờ.
  Bao giờ chứ cho nguôi.
  Lại nhớ tới người ì í i.
  Ra sông lại nhớ tới người.
  Chứ xuống sông í i.
  Xuống sông uống nước i í i ì í i í cho nguôi.
  Cho nguôi chứ tấm lòng thỏa nỗi nhớ mong í i ì.


  YÊU NHAU CỞI ÁO CHO NHAU

  Yêu nhau cới áo ới à trao nhau i.
  Về nhà, về nhà mẹ cha có hỏi ơ ớ ơ.
  Em nói có a dối rằng, chứ đi có a qua cầu
  Tình tình tình gió bay, qua cầu gió bay.
  Yêu nhau tháo nhẫn ới à lồng tay.
  Về nhà, về nhà mẹ cha có hỏi ơ ớ ơ.
  Em nói có a dối rằng, chứ đi có a qua cầu.
  Tình tình tình chót đánh rơi, qua cầu em chót đánh rơi.
  Yêu nhau gắn bó ới à cùng nhau.
  Càng ngày, càng ngày càng thêm nghĩa nặng ơ ớ ơ.
  Này a ới a càng dày, này a ới a càng dày.
  Tình tình tình ân sâu, tình tình tình ân sâu.