Sầu lẻ bóng

Bình luận (2)

  1. Quang Anh
    Đây là giọng ca NSUT Mỹ Châu, không phải giọng ca NSUT Thanh Nga. Rất mong BQT kiểm tra lại. Xin cảm ơn.
  2. yeunhacdo1971
    Tân nhạc : Anh Bằng
    Vọng Cổ : Quy Sắc