Sao anh không về thăm quê em

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Đề nghị Ban biện tập chỉnh sửa tên bài hát này là Sao Anh Không Về Thăm Quê Em, thay vì Sao Anh Không Về Thăm Quê, tác giả Huy Thanh, theo https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/sao-anh-khong-ve-tham-que-em-ca-co-thanh-kim-hue-nsut-ft-duong-thanh.ZyzZYS72OvyA.html. Trân trọng!