Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng

Đóng góp: Glimpse

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng

    Thể loại: Cải lương; Soạn lời: Tuấn Vinh; Trình bày: Ái Xuân - Ngọc Chi. Đề nghị Ban quản trị bổ sung thông tin tác giả bài ca này là Tuấn Vinh.