Sắc xuân Mỹ Khánh

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Đề nghị Ban biên tập có ký hiệu để phân biệt nam nghệ sỹ Hoàng Thanh (cải lương) ở đây với nữ nghệ sỹ Hoàng Thanh (ca Huế). Trân trọng!