Sa lệch chênh

Đóng góp: duongtuan
Bạc gì bạc chả vừa thoi
Để cho nước chảy hoa trôi nhỡ nhàng
Nhắn sang sao chả thấy sang
Ba bốn năm hẹn lòng càng xót xa
Nỗi đoạn trường thiếp phải xót xa
Gió Thu hiu hắt sương sa lạnh lùng
Chăn đơn gối xếp lạnh lùng
Đôi hàng châu lệ khăn hồng chứa chan
Gặp chàng thiếp phải thở than
Dưới khe cá lặn trên ngàn thông reo
Cơm ăn thất thểu ít nhiều

Bình luận (2)

 1. lhn.101263

  Sa lệch chênh

  Thể loại: Hát chèo; Làn điệu: Sa lệch chênh; Trình bày: Thùy Linh (chèo)


  Đề nghị Ban biên tập sửa lại tựa đề bài hát là Sa lệch chênh, không cần ghi thêm từ Lời cổ ở phía sau để thống nhất với cách gọi tên các làn điều chèo cổ khác. Trân trọng!

 2. duongtuan

  Xin cảm ơn Ban biên tập đã duyệt bài. Tôi xin bổ xung lời hát hoàn chỉnh của bài hát (tiện thể tôi có gạch luôn các nhịp nội, ngoại để người yêu hát chèo có thể hát theo).

  SA LỆCH CHÊNH

  Trổ 1

  Bạc nó chả vừa thoi í i / ới í ai i / đem lạng / vàng sánh với í i i bạc / chả vừa / thoi chứ để tình / cho / nước nó chảy i i Ơi / ới í i a mà / để hoa trôi cái bông hoa / trôi nhỡ nhàng ì / Ơi i nhắn i / tin í / sang chứ sao mà / người chả / thấy / ì i sang i / i ì i i / í i ì (LK4)

  Tr 2

  Tình này sao ới / chả / mà thấy í sang i / ơi i nhắn i / tin í / sang chứ sao / người chả / thấy / sang chứ hẹn tình / ì ba / bốn năm hẹn í i Ơi / ới í i a mà / để lòng càng tấm lòng / càng xót xa i / Ơi i nỗi i / đoạn i / trường cho nên thiếp / tôi phải / lo / ì i xa i / i ì i i / í i ì (LK4)

  Trổ 3

  Tình này thiếp i / phải / mà lo xa i / ơi í nỗi i / đoạn i / trường chàng ơi thiếp / i phải / lo / xa chứ gió thời / xuân / mà hiu hắt i / Ơi / ới í i a mà / để sương sa cái hạt sương / sa lạnh lùng ì / Ơi i chiếc i / chăn í / đơn chàng ơi gối / í xếp / để lạnh / i ì lùng i / i ì i i / í i ì (LK4)

  Trổ 4

  Tình này gối ới / xếp / để lạnh í lùng ì / ì i chiếc i / chăn i / đơn chàng ơi thời gối / i xếp / để lạnh / lùng chứ đôi ba / hàng / châu lệ í i Ơi / ới í i a mà / để đôi hàng mấy đôi / hàng chứa chan i / Ơi í gặp ì / chàng / đây chàng ơi thiếp / tôi phải / thở / ì i than i / i ì i i / í i ì