Kể hạnh và ru kệ

Bình luận (2)

  1. lhn.101263

    Kể hạnh và ru kệ là tựa đề bài hát này, thay vì Ru bống, kinh thưa Ban biên tập!

  2. Phương ĐôngĐông

    Đây là bài Keer Hạnh và Ru Kệ