Quyết chí tu thân

Đóng góp: Dũng Xẩm
"Quyết chí tu thân"
(XẨM HUÊ TÌNH CHÊNH BONG)
Đàn nhị và hát: NSND Xuân Hoạch
(TT.ANVN 1/2006)
Quyết chí tu thân
Làm tài giai, quyết chí tu thân
Công danh không vội, nợ nần không lo
Lúc khi nên trên giời giúp công cho – LK
Lúc khi nên trên giời giúp công cho
Làm giai năm liệu bẩy lo mới hào
Giời sinh Giời chả có phụ nào – LK
Giời sinh Giời chả phụ nào
Long vân gặp hội anh hào tới tay
Một trăm trí khôn xếp để dạ này – LK
Trăm trí khôn xếp để dạ này
Có công mài sắt có ngày nên kim
Đấng nam nhi chí ở cho bền – LK
Đấng nam nhi chí ở cho bền
Đời này biết ai sang trọng, khó hèn hơn ai
Chốn nam xuân bách tuế còn dài
Ra tay phỉ chí, ra tay phỉ chí
Dạ này, dạ này mới an.

Bình luận (0)