Quảng Ninh tươi đẹp

Đóng góp: nghedc2017
Quảng Ninh tươi đẹp - Hát Văn
Soạn lời: Đăng Khánh (An Hai Minh)
Vỉa:
Đất Mỏ anh hùng đẹp thay…Đất Mỏ anh hùng
Rừng vàng biển bạc í trùng trùng non, non xa…
Nói thơ:
Việt Nam thu nhỏ- đất Quảng Ninh
Thiên nhiên tươi đẹp cảnh hữu tình
Rừng vàng biển bạc, tranh thủy tú
Mây nước hoạ theo...cùng người xinh.
Hát xá thượng:
Bức tranh sơn thủy hữu tình
Việt nam thu nhỏ í i i ì i i, Quảng ninh đất trời
Trên núi biếc, tài nguyên khai khoáng
Dưới biển xanh... thấp thoáng non xa í ì í a ới a à ới a
Bao la mây nước vây quanh i
Bình minh lên chiếu í i i ì i í long lanh xắc mầu
Từ địa đầu rừng dương Móng Cái
Đến Đầm Hà , Ba Chẽ, Tiên Yên
Cùng Bình Liêu, anh dũng trung kiên í ì í a ới a à ới a
Hải Hà mảnh đất thiêng liêng
Miền đông góp sức í i i ì i í dựng xây huy hoàng
Về Vân Đồn, cảng xưa Cửa suốt
Môt vùng trời biển biếc non xa í ì í a ới a à ới a a à
Vân Đồn- Cửa Suốt non xa
Năm xưa hào khí í i i ì i í Đông A sóng trào
Nhìn non nước Hạ Long, Bãi cháy
Đến Hoành Bồ ta thấy yêu thêm
Đất Quảng ninh, Uông Bí diễm kiều í i hì a ới a à ới a à
Quảng Yên dậy sóng Bạch Đằng
Đông Triều cửa ngõ í i i ì i í Vua Trần uy nghi
Về một lần dâng hương cõi Phật
Tâm an lạc, đất nước khang linh í í a ới a à ới a à
Xá nhảy:
Vùng than giai cấp công nhân
Năm xưa Cẩm Phả ta vùng đấu tranh
Đảng ra đời xứng đáng ghi danh Á a a á à à a a
Đảng ta xứng đáng ghi danh
Chỉ cho dân tộc đấu tranh tài tình
Đất mỏ theo lời Bác đinh ninh Á a a á à à a
Đêm đêm đêm đêm lấp lánh lửa hàn,
Vui nghe tiếng máy trên tầng than reo
Ca 3 sáng tỏ trăng treo Á a a á à à a
Ca 3 sáng tỏ trăng treo
Khuya về chân bước trăng theo cùng về
Ôi đẹp thay đất mỏ anh hùng Á a a a á à a a
Đêm đêm đêm đêm lấp lánh lửa hàn
Vui nghe tiếng máy trên tầng than reo
Ca 3 sáng tỏ trăng treo Á a a á à à a
Ca 3 sáng tỏ trăng treo
Khuya về chân bước trăng theo cùng về
Ôi đẹp thay đất mỏ anh hùng Á a a a á à a a
Á.... a.... a... a... á ...à ...a.. a..

Bình luận (0)