Qua nhà

Bình luận (2)

  1. phi minh tan
    phi minh tan
    Đúng rồi đây là giọng của Châu Thanh, Châu Thanh và Phượng Hằng ca vọng cổ bài " Về với em yêu" hay lắm, ai biết thi pot lên cho mọi người thưởng thức
  2. quangbn
    Đây là giong hát của Châu Thanh chứ không phải là Trong Hữu đề nghị BQT sửa lại cho đúng .