Qua cầu gió bay

QUA CẦU GIÓ BAY

Dân ca Quan Họ Bắc Ninh
Trình bày: Quý Thăng

***************************

 

Yêu nhau cởi áo ới à cho nhau,
Về nhà về nhà là dối mẹ a..à..a..á..a,
Này a ới a qua cầu, này a ới a qua cầu
Tình tình tình gió bay ,tình tình tình gió bay
Yêu nhau cởi nhẫn ối a cho nhau,
Về nhà về nhà là dối mẹ a..à..a..á..a,
Này a ối a qua cầu, nàya ối a qua cầu
Tình tình tình đánh rơi ,tình tình tình đánh rơi

Bình luận (0)