Nỗi buồn hoa phượng

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Tác giả Huỳnh Vũ là người soạn lời bài ca này kính thưa Ban biên tập, dẫn chiếu tại: https://www.youtube.com/watch?v=YVdgo6PBOJ0. Trân trọng!