Nơi biên cương nhớ mẹ hiền

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Hai viên ngọc lấp lánh của Nhà hát chèo quân đội hiện nay: Ngọc Sơn và Quỳnh Sen. Xin cảm ơn tác giả Khúc Hà Linh đã mang đến cho công chúng yêu tiếng hát chèo một tác phẩm đậm đà tính nhân văn và rất giàu cảm xúc.