Nơi biên cương nhớ mẹ hiền

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Hai viên ngọc lấp lánh của Nhà hát chèo quân đội hiện nay: Ngọc Sơn và Quỳnh Sen.