Niềm vui trên đất trung du

Bình luận (2)

  1. lhn.101263

    Tiếng hát ngân nga, cao vút và sâu lắng của 2 nghệ sỹ Bích Được và Văn Chương!

  2. trương tuấn anh
    trương tuấn anh
    anh Văn Chương hát rất hay !