Nhớ về quê ngoại

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Nghệ sỹ ưu tú Thanh Trắc - Giọng oanh vàng của Đoàn chèo Quảng Ninh những năm sau cuối của thế kỷ 20.