Nhớ về đất Tổ

NHỚ VỀ ĐẤT TỔ

Nói thơ:
Mừng đất nước đang từng ngày đổi mới
Đi viếng đền Hùng vui ngày hội quê hương
Ôi Tổ Quốc biết mấy yêu thương
Khúc hát vấn vương gửi về Nghĩa Lĩnh

Hát theo điệu còn duyên:
1- Trời xuân là xuân đang độ ngát hương
Niềm vui là vui vui dạo bước trên con đường hành quân
Khúc vui thơ chắp thêm vần
Nhớ về nơi đất Tổ ta quyết tâm xây đời
a hồi à hừ hổi hừ là hư hổi hừ

2- Dựng xây là xây non nước gấm hoa
Giữ gìn khúc hát dân ca lưu truyền
Kìa Hồng giang sóng vỗ mạn thuyền
Ta cùng về đất Tổ hòa niềm vui chung
a hồi à hừ hổi hừ là hư hổi hừ

3- Người đi đi xa mãi nhớ mong
Nhớ về Đất Tổ các vua Hùng cùng dựng xây
Tổ Quốc ta tươi đẹp từng ngày
Nắng xuân là xuân rực rỡ cho đất này thêm xuân
a hồi à hừ hổi hừ là hư hổi hừ

Bình luận (1)

 1. hoàng thanh hải
  hoàng thanh hải
  NHỚ VỀ ĐẤT TỔ(DCQH)- Mai Văn Lạng
  Đất nước đang từng ngày đổi mới
  Đi đến đền hùng vui ngày hội quê hương
  Ôi tổ quốc biết mấy yêu thương
  Khúc hát vấn vương gửi về nghĩa hiếu.
  1, Trời xuân là xuân đang độ độ ngát hương niềm vui là vui dạo bước trên con đường là đường hành quân khúc ca vui thơ trận đền hùng đưa về nơi đất tổ ta quyết tâm quyết tâm xây đời tính a tinh tính tình tình tinh a hội hà hư hội hừ là hư hội hừ
  2, Dựng xây là xây non nước nước gấm hoa giữ gìn là gìn khúc hát hát dân ca dân ca dịu hiền kìa hậu giang sóng vỗ mạn thuyền ta cùng về đất tổ ta hòa niềm là niềm vui chung tính a tinh tính tình tình tinh a hội hà hư hội hừ là hư hội hừ
  Dạo nhạc- hát lời 1- kết lời 3
  3, Người đi là đi xa mãi mãi nhớ mong nhớ về là về đất tổ đất vua hùng là cùng dựng xây tổ quốc ta tươi đẹp từng ngày thắm xuân là xuân rực rỡ tươi ngày là ngày sức xuân tính a tinh tính tình tình tinh a hội hà hư hội hừ là hư hội hừ