Nhớ quê

Lời: Thanh Long

Bình luận (2)

  1. Nguyễn Xuân Trang

    Quê tôi ở dưới chân thành,bên dòng Thạch Yến trong xanh hiền hòa


  2. Nguyễn Xuân Trang

    Một thời tuổi thơ tôi...