Nhớ người giữ nước Vạn Xuân

Đóng góp: thichdc
Bài Hát Văn nghệ sĩ Thanh Lam dâng lên đức thánh Triệu Việt Vương- Triệu Quang Phục người con đất Dạ Trạch- Khoái Châu- Hưng Yên

Bình luận (0)