Nhớ một người

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Tác giả bài ca Nhớ Một Người: Quế Anh, Hoài Linh và Anh Phong, theo https://www.youtube.com/watch?v=6KsmRH36X7c