Nhớ mãi khôn nguôi

NHỚ MÃI KHÔN NGUÔI(Giã bạn)

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thu Hường
************************

Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về.
Tấm lòng …em tưởng nhớ luống những là buâng ớ khuâng.
Hử hội hừ là hư hội hừ.

Luống những là buâng khuâng
ơi hời ới hỡi hời rằng a ôi hừ.
Xếp để để trong lòng, vơi đầy đầy sầu đong.
Ban tối tối đêm qua một mình em thao thức
là thiết tha trong à lòng là trong à lòng…

Ban tối tối đêm qua ơi hời ới hỡi hời rằng a ôi hự
Thảm thiết thiết trong lòng nguôi đà khôn có nguôi.
Thao thức thức năm canh i`,
một mình em hết đứng là đứng lên lại ngồi là em lại ngồi.

Canh cánh i cánh đêm khuya ơi hời, ới hỡi hời rằng a hội hừ.
Hết đứng, đứng lại ngồi, bên đèn, ngọn đèn trong.
Cái bối bối tơ vương,
ruột tằm em chín khúc là vấn vương tơ vò là tơ à vò.

Cái bối bối tơ vương ới hời, ới hỡi hời rằng a hội hừ.
Chín khúc i khúc ruột tằm, mơ màng màng canh có khuya.
Chợp mắt, mắt thiu thiu.
Hồn mai, em phảng phất là đứng bên bạn vàng là bên bạn vàng.

Phảng phất, phất canh khuya, ới hỡi hời rằng a hội hừ.
Đứng trước, trước bạn vàng, bàng hoàng là em tỉnh ra
Tỉnh ra em mới biết, biết rằng mình là mình chiêm bao.
Thôi nhác nhác trông theo,
mơ màng như trước gió là gió bay ngoài mành.

Quan họ trở ra về là ra à về.
Nhớ mãi mà khôn có nguôi

 

Bình luận (0)