Nguyệt gác mái đình

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Bài hát Nguyệt gác mái đình do nghệ sỹ Xuân Trường - Diễn viên Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh thể hiện thuộc thể loại Dân ca quan họ. Kính đề nghị Ban quản trị rà soát và bổ sung thông tin này. Trân trọng!