Ngọt ngào tiếng hát quê ta

Bình luận (1)

  1. Tran Trong Duy
    Tran Trong Duy
    Trần Thị Tách hát quá hay, giọng hát làm lay động lòng người, kể cả những người có "trái tim sắt đá". Giọng hát chèo này thật đáng quý, đáng trân trọng, cần giữ gìn và phát huy, làm phong phú nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.