Ngồi tựa mạn thuyền

NGỒI TỰA MẠN THUYỀN
Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Khánh Hạ.
***********************Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy mạn ới ơ thuyền, là ngồi tựa có a mạn thuyền ấy mấy đêm là đêm hôm qua
Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy mạn ới ơ thuyền, là ngồi tựa có a mạn thuyền.
Trăng in í ơ là in mặt nước í ơ cũng có a càng nhìn, là càng nhìn non nước càng xinh.
Hử rằng là hôi hừ
Sơn rằng là sơn thủy í ơ có mấy hữu ới ơ tình, là sơn thủy có a hữu tình ấy mấy em là em nhác trông ra
Sơn rằng là sơn thủy í ơ có mấy hữu ới ơ tình, là sơn thủy có a hữu tình
Thơ ngâm ơ là ngâm ngoài lái í ơ cũng có a rượu bình, là rượu bình giải trí trong khoang.
Hử rằng là hôi hừ
Tay rằng là tay í dạo í ơ có mấy cung ới ơ ơ đàn, là tay dạo có năm cung đàn ấy mấy đôi là đôi í tay em
Tay rằng là tay dạo í ơ có mấy cung ới ơ đàn, là tay dạo có năm cung đàn
Tiếng tơ là tơ tiếng trúc í ơ cũng có a tiếng trầm, là tiếng trầm năn nỉ thiết tha
Làm tài trai… chơi chốn í ơ hà ới a là cầu hà…

Bình luận (0)